Διδακτέα Ύλη

Ανάλυση της διδακτέας ύλης στο εξάμηνο:

Εβδομάδα

Διδακτέα ύλη

1

Γνωριμία με το εργαστήριο. Τμήματα, κτλ.

2

Βασικές μετρήσεις εξοικείωσης με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

3

Άσκηση 1.

Εισαγωγή στη διαμόρφωση. Προσομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης ΑΜ σε Η/Υ.

4

Άσκηση 2.

Πειραματική μελέτη συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης ΑΜ.

5

Άσκηση 3.

Εισαγωγή στη διαμόρφωση γωνίας. Προσομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης FM σε Η/Υ.

6

Άσκηση 4.

Πειραματική μελέτη συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης FΜ.

7

Εξέταση 1ου κύκλου.

8

Άσκηση 5.

Εισαγωγή στη δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Προσομοίωση σε Η/Υ.

9

Άσκηση 6.

Πειραματική μελέτη συστήματος δειγματοληψίας.

10

Άσκηση 7.

Κβάντιση και κωδικοποίηση σημάτων. Προσομοίωση σε Η/Υ.

11

Άσκηση 8.

Πειραματική μελέτη κβάντιση και παλμοκωδικής διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων.

12

Εισαγωγή στις ψηφιακές διαμορφώσεις αναλογικού φέροντος.

13

Επανάληπτική άσκηση/αναπληρώσεις ύλης.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες