Αυτός είναι ο καινούργιος διαδικτυακός τόπος του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες" στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Στις σελίδες του, μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος (διδακτικό προσωπικό, υλικό, κτλ). Επιπλέον, η σελίδα θα παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους φοιτητές όπως ανακοινώσεις και εγγραφές.

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες